Dioklecijanova straža

Dioklecijanova straža

Smjena straže je povijesna rekonstrukcija u kojoj svaki dan točno u podne, car Dioklecijan sa svojih šest vojnika i ženom Priskom, pozdravlja sve građane i turiste povikom: Ave Cezare! Ovom prilikom car Dioklecijan održi prigodni govor i pozivajući turiste da posjete njegov dom – Dioklecijanovu palaču. Ova tradicionalna ceremonija trajat će od 19. svibnja do 27. rujna, a održava se svaki dan. Dioklecijanova straža na Peristilu tijekom dana čuva carske odaje od turista i za turiste, te se s njima možete fotografirati svakog dana u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.