Hotel Split je Nearly Zero-Energy Hotel

Hotel Split je Nearly Zero-Energy Hotel

Europska inicijativa Nearly Zero-Energy Hotels (NEZEH) ima za cilj potaknuti manja i srednja poduzeća u hotelskom sektoru na neZEH renovacije. Projekt se financira sredstvima Europske unije u okviru programa Inteligentna energija, a projekt u Hrvatskoj provodi Energetski institut „Hrvoje Požar“.

Zgrade troše četrdeset posto ukupne energije i emitiraju 36 posto stakleničkih plinova u Europi, stoga su one i najveći potencijal za smanjenje potrošnje energije. Gotovo nula energetski standard odnosi se na zgradu vrlo visoke energetske učinkovitosti koja svoje vrlo male (ili gotovo nula) potrebe za energijom u velikoj mjeri podmiruje energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora – i to ponajprije onih koji se nalaze na lokaciji ili u blizini. U ovoj inicijativi koja je započela 2013., a provodi se u sedam europskih zemalja (Grčkoj, Francuskoj, Italiji, Rumunjskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Hrvatskoj), sudjeluje i hotel Split.

Godine 2015. Hotel Split uključio se u neZEH projekt kako bi postigao visoku razinu učinkovitosti u potrošnji energije. Hotel je dobio potporu kroz analizu trenutne potrošnje energije te definiranje mogućih mjera za smanjenje potrošnje. Inovativni mehanizmi financiranja i potpora javnosti doprinijet će ostvarenju ovoga ambicioznog cilja – gotovo nula energetski hotel. Kroz ovu stratešku odrednicu, hotel će smanjiti svoj utjecaj na okoliš i povećati udobnost za svoje goste. Postizanje gotovo nula energetskog standarda ambiciozan je cilj, čak i za postojeće hotele novijeg datuma izgradnje (hotel izgrađen 2012. godine), te zahtijeva značajna ulaganja i vrijeme. Za ostvarenje tog cilja Hotel Split uključen je u dugoročni proces koji se sastoji od zamjene halogenih rasvjetnih tijela s LED žaruljama i ugradnje fotonaponskog sustava. Rezultat implementacije navedenih mjera je godišnje smanjene potrošnje energije od 22.200 kWh, godišnje smanjenje emisije stakleničkih plinova od 5 tCO2 te godišnje iz obnovljivih izvora proizvedeno 10.000 kWh električne energije. Hotel predstavlja novo moderno zdanje u kojem je već implementirana većina modernih tehnologija i rješenja te se već sada odlikuje velikom energetskom učinkovitošću i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Manji zahvati su potrebni kako bi se dostigao gotovo nula energetski standard. Posebna pozornost pridaje se i recikliranju otpada i načinima korištenja vode.

Ponosimo se time što je Hotel Split «zeleni» hotel s certifikatom energetske učinkovitosti razreda A, a i dalje radimo na tome da energiju što više štedimo. U tome će nam pomoći i sudjelovanje u projektu NEZEH.

Naš cilj je ponuditi gostima najbolju uslugu te u isto vrijeme biti ekološko odgovorni.