Predstavljen projekt NEZEH – gotovo nula energetski hoteli

Predstavljen projekt NEZEH – gotovo nula energetski hoteli

U Energetskom institutu Hrvoje Požar, 31. ožujka 2016. predstavljeni su rezultati projekta neZEH (Gotovo nula energetski hoteli). Prezentaciji su, uz voditelje projekta iz Energetskog instituta Hrvoje Požar, prisustvovala i dva pilot hotela, Villa Adriatica i Hotel Split koji su kao najbolji primjeri poslovne prakse ušli u zadnji krug. Uz njih su prisutni bili i predstavnici resornih ministarstava: Ministarstva turizma, gospodarstva, graditeljstva i prostornog uređenja, uključenih u problematiku smanjenja potrošnje energije u hotelijerskom sektoru, te FZOEU. Svi su zaključili da interes za poticanje zelene gradnje i poticajnih mjera za subvencioniranje postizanja standarda zgrade gotovo nulte energije kod svih postoji te da će zajedno raditi na tome da se postupak dobivanja subvencija hotelijerima u budućnosti što više pojednostavi i omogući dostupnost.

Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) jedan je od partnera na neZEH projektu te je zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj. U sklopu projekta, a u organizaciji EIHP-a, održane su radionice za vlasnike i zaposlenike hotela te stručnjake na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kako bi se pokrenule energetske investicije u hotelijerstvu, vlasnicima hotela je pruženo tehničko znanje kroz izradu energetskih pregleda hotela, u što je uključeno provođenje detaljnih energetskih analiza te predlaganje optimalnih mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, i investicijskih studija koje sadrže detaljne tehno-ekonomske analize s mogućnostima financiranja.

Marko Bišćan, Energetski Institut Hrvoje Požar, voditelj projekta

“Na prostoru Europske unije zgrade troše 40 posto ukupne energije i pritom ispuštaju 36 posto stakleničkih plinova. Kako bi se navedeni podaci izmijenili, u Europskoj uniji te posljedično i u Hrvatskoj, razvijaju se pravila i mjere za transformaciju starih i novih zgrada u zgrade gotovo nulte energije (nZEBs). Zgrada gotovo nulte energije ima visoku energetsku učinkovitost te dobar dio potrebne energije proizvodi iz obnovljivih izvora na lokaciji ili u njezinoj neposrednoj blizini. Projekt gotovo nula energetski hoteli (neZEH) odabrao je hotele u Europi i potaknuo ih da postignu gotovo nula energetski status, što će dovesti do ušteda od 50 posto u potrošnji energije i znatnog smanjenja operativnih troškova. Šesnaest hotela u sedam europskih zemalja (Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Rumunjska, Španjolska i Švedska) izabrani su da postanu europski neZEH pilot-hoteli (eng. Nearly Zero). Ovi hoteli su na putu da postanu začetnici u europskoj hotelskoj industriji kao primjeri dobre prakse za postizanje standarda zgrade gotovo nulte energije (nZEB, eng. Nearly Zero Energy Building). Svaki plan obnove velikih razmjera uključuje ne samo zahtjevne mjere energetske učinkovitosti i integraciju obnovljivih energetskih rješenja, već i promjene u ponašanju uprave, osoblja i gostiju. U Hrvatskoj su, kroz definirani način odabira, za pilot-projekte izabrani – hotel Split i hotel Villa Adriatica kao svjetli primjeri iz Hrvatske.”, istaknuo je voditelj projekta Marko Bišćan.

Neva i Zlatan Jelovac - Villa Adriatica; Mladen Tomić - Hotel Split

Gospodin Mladen Tomić, vlasnik Hotela Split, ovom je prilikom izjavio: “Uložili smo iznimna sredstva, trud i znanje da napravimo objekt koji će trošiti što je manje moguće energije. Vrijeme eksploatacije ovih mjera je dugo koliko i vijek trajanja objekta. U ovom trenutku, trošak energenata hotela Split jest nešto niži nego bi bio da nismo uložili u energetsku učinkovitost, ali trebat će još vremena da se investicija vrati. Činjenica da je hotel „zelen“ možda jača motiv dolaska gosta, ali statistike pokazuju da gost nije spreman platiti više za ekološki osviješten hotel. Nadamo se da će certifikat gotovo nula energetskog hotela pomoći da se i to promijeni.“